• Bez kategorii,  Firma,  Zarządzanie

    Cykl życia produktu

    Każdy produkt wprowadzony na rynek przechodzi przez tzw. cykl życia rynkowego. Na czym ten cykl polega i jakie są jego kolejne etapy? Cykl rynkowego życia produktu rozpoczyna się w chwili, gdy uruchomiona zostaje jego masowa produkcja.