• Bez kategorii,  Handel

    Rynek i jego rodzaje

    Rynek to miejsce, na którym spotykają się ze sobą sprzedający oraz kupujący. To – inaczej mówiąc – wszystkie transakcje kupna i sprzedaży. Taka jest najprostsza definicja rynku, jednak sam rynek – to zjawisko dość skomplikowane i uzależnione od wielu czynników.

  • Bez kategorii,  Firma,  Zarządzanie

    Cykl życia produktu

    Każdy produkt wprowadzony na rynek przechodzi przez tzw. cykl życia rynkowego. Na czym ten cykl polega i jakie są jego kolejne etapy? Cykl rynkowego życia produktu rozpoczyna się w chwili, gdy uruchomiona zostaje jego masowa produkcja.