website-advertisement-1243439-768x576
Bez kategorii,  Reklama

Cele informacji przekazywanych przez reklamę

Dzięki niej przedsiębiorstwo może podtrzymywać stałą komunikację z konsumentami oraz informować swych klientów o nowych produktach, usługach czy też aktualnych promocjach. Reklama to przede wszystkim informacje. Jakie informacje można znaleźć w przekazach reklamowych i jakie są ich podstawowe cele?


Głównym celem tych informacji, które znajdują się w reklamie, jest kreowanie potrzeb. Wiele osób dzięki zapoznaniu się z treścią reklamy zaczyna przecież odczuwać potrzebę posiadania danego przedmiotu lub też uświadamia sobie jego brak. Reklama i zawarte w niej informacje pozwalają także przypominać klientom o walorach reklamowanego produktu oraz kształtować w ich oczach pozytywny wizerunek firmy. Bardzo ważnym celem informacji w reklamie jest również doprowadzenie do sytuacji, w której odbiorca przekazu reklamowego dokona zakupu i odczuje z tego powodu satysfakcję. To główne cele informacji zawartych w każdym przekazie reklamowym.

W każdym przekazie reklamowym znaleźć można również te informacje, które pozwalają firmie – nadawcy reklamy realizować cele podrzędne. A tu najważniejsze staje się doprowadzenie do sytuacji, w której odbiorcy reklamy znajdą się w stanie podwyższonej gotowości do kupowania.

Informacje zawarte w reklamie muszą być jednocześnie zgodne z ogólnymi celami każdego przedsiębiorstwa oraz z przyjętą przez nie strategią marketingową. Taka zgodność to podstawa, o której zapominać w trakcie wdrażania kampanii reklamowej nie można.

Foto: http://pl.freeimages.com/photo/website-advertisement-1243439