shopping-cart-2-1546163-1280x960-1024x768
Bez kategorii,  Firma,  Zarządzanie

Cykl życia produktu

Każdy produkt wprowadzony na rynek przechodzi przez tzw. cykl życia rynkowego. Na czym ten cykl polega i jakie są jego kolejne etapy?
Cykl rynkowego życia produktu rozpoczyna się w chwili, gdy uruchomiona zostaje jego masowa produkcja.

Pierwszą fazą cyklu życia produktu jest jego wprowadzenie na rynek. Sprzedaż rośnie powoli, ponieważ klienci dopiero poznają produkt. Czasem musi upłynąć sporo czasu, zanim nowość zostanie zaakceptowana przez konsumentów. W tej fazie niezbędna jest promocja prowadzona na szeroką skalę. Ważne jest, by przełamać lęk klientów przed nowością i zachęcić ich do pierwszego zakupu.
Jeśli nowy produkt zyska uznanie klientów, następuje szybki wzrost jego sprzedaży. Rozszerza się sieć dystrybucji produktu, zaś zyski rosną. Po okresie intensywnej sprzedaży nadchodzi jednak moment, gdy rynek jest już nowym produktem nasycony. Konsekwencją tego jest spadek sprzedaży. Produkt wchodzi wówczas w najdłuższy etap – etap dojrzałości. Wiele firm na tym etapie modyfikuje produkt, aby potrzymać zainteresowanie konsumentów.

Foto: http://pl.freeimages.com/photo/shopping-cart-2-1546163