Banki,  Bez kategorii,  Pieniądze,  Podstawy

Czym jest weksel?

Choć jego nazwa pojawia się bardzo często, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, czym właściwie jest taki dokument i jaką pełni rolę. Nieco tajemniczy weksel to nic innego, jak dokument sporządzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w którym to wystawca weksla zobowiązuje się do zapłacenia określonej kwoty w ustalonym terminie lub w ściśle sprecyzowanej sytuacji.
Weksle można podzielić na dwa rodzaje.

Pierwszy to weksel własny, drugi to weksel trasowany. W tym przypadku wystawca weksla zobowiązuje się zapłacić określoną kwotę na rzecz osoby trzeciej.
Weksle najczęściej wystawiane są z tytułu zobowiązań powstałych w wyniku wykonania usług lub dostawy towaru na kredyt. Mogą być one również traktowane jako zabezpieczenie pożyczonych pieniędzy (zarówno w banku, jak i u osoby prywatnej). Weksel może być zatem formą kredytu handlowego, może też być traktowany jako zabezpieczenie do umowy.
Warto pamiętać o możliwości spieniężenia weksla przed terminem płatności. Skupem takich dokumentów zajmują się banki, zaś sama czynność nosi nieco tajemniczą nazwę dyskontowania weksla. Przy jej okazji potrącane są odsetki przypadające za okres od daty otrzymania dokumentu do daty płatności.