Christmas shopping 2
Bez kategorii

Dywersyfikacja ryzyka dla konsunemta

Dywersyfikacja ryzyka to pojęcie odnoszące się do przedsiębiorstwa. Polega na rozproszeniu ryzyka wprowadzając nowe produkty, towary czy usługi czy rozpoczynając działalność w zupełnie innym obszarze. Dywersyfikacja ryzyka występuje również u konsumentów.

Christmas packages in a miniature shopping cart.
Christmas packages in a miniature shopping cart.

Gospodarstwo domowe może dywersyfikować ryzyko przychód. Bardzo często zdarza się, że w rodzinie pracuje dwójka rodziców. Jest to przykład dywersyfikacji ryzyka polegającej na zmniejszeniu prawdopodobieństwa pozbawienia dochodu ponieważ w razie utraty pracy przez jednego małżonków, drugi z nich ma pracę, która przynosi dochody.

Gdyby tylko jeden z małżonków pracował i utraciłby pracę, to rodzina została by bez dochodu. Obecnie dywersyfikacja ryzyka w tym obszarze idzie dalej, bowiem często zdarza się, że ludzie pracują na kilku etatach czerpiąc tym samym dochody z kilku źródeł.

Ograniczanie ryzyka jest często spotykane w życiu codziennym, chociażby poprzez zabezpieczanie się od różnych wypadków losowych, dlatego większość ludzi ubezpiecza się od różnych ryzyk. Najczęściej przyjmuje to postać ubezpieczeń na życie, majątkowych (na przykład nieruchomości, auta) czy też finansowych (ubezpieczenie kredytu).

Foto: http://pl.freeimages.com/photo/christmas-shopping-1443711