special-1484041
Bez kategorii,  Pieniądze,  Reklama

Emocje w reklamie

W reklamie bardzo ważną rolę zajmują emocje. Emocje często stają się podstawową przyczyną wyboru danej marki lub konkretnego produktu. Są przecież produkty, które kojarzą się z miłością, przyjemnością lub poczuciem bezpieczeństwa. Te emocje, umiejętnie wykorzystane w reklamie, w znacznym stopniu mogą zwiększyć jej skuteczność.


Dzięki emocjom można ciekawiej i skuteczniej zaprezentować konsumentom treść reklamy. Pozbawiony czynnika emocjonalnego przekaz reklamowy rzadko kiedy okazuje się skuteczny. Co innego, gdy w reklamie pojawiają się emocje, które tak silnie mogą wpływać na odbiorcę reklamy. Dzięki nim treść reklamy jest również lepiej zapamiętywana, zaś w świadomości klientów zapisuje się pozytywny wizerunek danej marki.

Wymienione zalety zastosowanie emocji w przekazie reklamowym to jeszcze nie wszystkie ich możliwości. Dzięki emocjom można bardzo skutecznie wpływać na postawy klientów. Co więcej – po pewnym czasie niektóre emocje automatycznie zaczynają kojarzyć się z reklamowanym za ich pomocą markami.

Dziś praktycznie nie ma takiej reklamy, w której zabrakłoby czynnika emocjonalnego. Emocje są obecne w każdym przekazie reklamowym, choć siła przekazu emocjonalnego pomiędzy poszczególnymi reklamami jest bardzo zróżnicowana. Zdecydowana większość reklam opiera się na tych najprostszych, najbardziej podstawowych emocjach, jak radość, zaufanie, miłość czy bezpieczeństwo. Są i takie reklamy, które bazują na negatywnych emocjach, jednak mogą być one skuteczne tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Foto: http://pl.freeimages.com/photo/special-1484041