chart-1163524-1279x904
Firma,  Handel,  Pieniądze

Inflacja- najważniejsze informacje

O inflacji słyszymy bardzo często, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, czym inflacja jest w rzeczywistości i jakie skutki przynosi ona każdemu z nas.
Co warto wiedzieć zatem o inflacji? Czy można się jakoś przed nią obronić?
Najprościej mówiąc inflacja to nic innego, jak proces związany ze wzrostem cen, któremu towarzyszy spadek wartości pieniądza. Inflacja nie jest w gospodarce zjawiskiem nowym. Gdy pojawiły się pieniądze, automatycznie pojawił się problem związany ze spadkiem ich wartości.


Jedną z głównych przyczyn inflacji jest nadmiar pieniędzy w obiegu, przez co tracą one swą wartość. Normalnym zjawiskiem jest inflacja utrzymująca się na poziomie około 2%. Im wyższa jest inflacja, tym więcej zagrożeń dla gospodarki. Rosną ceny oraz koszty utrzymania, zaś płace maleją. Sytuacja gospodarcza w kraju staje się niestabilna, co jest zagrożeniem dla nowych inwestycji.

Najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem jest hiperinflacja. Inflacja bardzo często związana jest z innym groźnym zjawiskiem, jakim jest brak stabilności politycznej. Zjawiskiem będącym przeciwieństwem inflacji jest deflacja, która objawia się gwałtownym spadkiem cen.

foto: http://pl.freeimages.com/photo/chart-1163524