Firma,  Podstawy,  Zarządzanie

Menedżer i pracownicy – czy mogą być partnerami w biznesie?

Co jest lepsze: twarde zarządzanie zespołem pracowników czy też traktowanie ich jak biznesowych partnerów? Wielu z nas pewnie stawia na to pierwsze rozwiązanie, wychodząc z założenia, że „ktoś musi rządzić”, a „szef ma być szefem”.

Dobry menedżer wie jednak, że takie podejście nie zawsze przynosi dobre efekty. Jeśli motywacja pracowników ma być motywacją skuteczną, powinni się oni poczuć współodpowiedzialni za losy firmy. Aby tak się mogło stać, menedżer powinien traktować zespół pracowniczy jak biznesowych partnerów.

Motywacja tego typu często wiąże się z akcjami firmy, które pracownicy otrzymują np. jako nagrodę. Dzięki temu chętniej pracują dla tej firmy, bardziej też zależy im na jej dalszym rozwoju. Motywacja sprawia jednocześnie, że pracownicy mają większą satysfakcję ze swej pracy, a każde dobrze wykonane zadanie staje się ich osobistym sukcesem. Partnerstwo w biznesie to podejście, które dodatkowo zachęca pracowników do przedsiębiorczego myślenia oraz do skuteczniejszej realizacji celów firmy.

Korzyści z takiej sytuacji czerpie całe przedsiębiorstwo, zatem warto taką formę działań motywacyjnych wprowadzić w swej firmie.