OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Banki

Rachunek bieżący – korzyści dla klientów banku

Większość z nas ma założony w banku rachunek bieżący. Na takim rachunku pieniądze składane są na czas nieokreślony i w każdej chwili można je wybrać. Oprocentowanie takiego rachunku jest dość niskie, co wynika z prostego faktu – bank nie wie, jak długo będzie mógł dysponować tymi środkami.

Z tego też względu rachunki bieżące nie mają charakteru rachunku oszczędnościowego i są związane przede wszystkim z wykonywaniem aktualnych operacji rozliczeniowych.
Niskie oprocentowanie sprawia, że zazwyczaj pieniądze na takim rachunku są przechowywane tylko przez krótki czas. Dla tych, którzy chcą oszczędzać, bardziej korzystne są lokaty terminowe z wyższym oprocentowaniem.
Więcej zalet mają rachunki bieżące dla samego banku. Dla niego taki rachunek jest dobrym źródłem pieniędzy. To właśnie pieniądze gromadzone na tych rachunkach przynoszą najwięcej zysków bankom. Środki te są wykorzystywane m. in. do udzielania kredytów oraz inwestowane w papiery wartościowe. Dlatego też tak ważne dla działalności banki są operacje związane z prowadzeniem rachunków bieżących.

Foto: http://pl.freeimages.com/photo/bank-in-ginza-1-1507197