polish-money-5-1558393-1279x852
Banki,  Firma,  Pieniądze

Rękojmia a gwarancja

W momencie zakupu produktu w sklepie nie wiemy czy będzie on w 100% sprawny. Zazwyczaj sprawdzamy to dopiero w domu. Czasami okazuje się, że produkt nie spełnia naszych oczekiwań odnośnie zgodności z opisem, czy też jego stanem.

Wtedy udajemy się do sklepu i wnosimy o jego wymianę lub zwrot. Czynności tych możemy dokonać jedynie na podstawie gwarancji lub rękojmi. Czym różnią się te dwa pojęcia? Otóż rękojmia udzielona jest nam przez sprzedawcę produktu i obowiązuje na mocy kodeksu cywilnego przez 2 lata od momentu nabycia towaru.

Sprzedawca odpowiada wówczas za wady sprzedanego produktu. Rękojmia obowiązuje każdą zawartą transakcję również pomiędzy wykonawcą usługi a jej nabywcą. Gwarancja z kolei jest dobrowolnym dodatkowym obok rękojmi zobowiązaniem się producenta do bycia odpowiedzialnym za wytworzony przez siebie towar.

Zasady udzielenia gwarancji tzn. czas jej trwania oraz zakres odpowiedzialności ustala producent. W momencie zakupu możemy być objęci zarówno rękojmią jak i gwarancją. Jeśli gwarancja trwa rok to po tym okresie możemy korzystać już tylko z rękojmi.

Nasza świadomość, jako konsumentów nabywających określone dobro podpowiada nam, że gwarancja dobrze świadczy o producencie i chętniej nabywamy dobra ją posiadające

foto: http://pl.freeimages.com/photo/polish-money-5-1558393