cheese-market-1437150-1279x850-1024x681
Bez kategorii,  Handel

Rynek i jego rodzaje

Rynek to miejsce, na którym spotykają się ze sobą sprzedający oraz kupujący. To – inaczej mówiąc – wszystkie transakcje kupna i sprzedaży. Taka jest najprostsza definicja rynku, jednak sam rynek – to zjawisko dość skomplikowane i uzależnione od wielu czynników.

cheese-market-1437150-1279x850

Z jakimi rodzajami rynku możemy mieć do czynienia?
Na to, z jakim rodzajem rynku mamy do czynienia, wpływa przede wszystkim to, co jest przedmiotem handlu. Możemy tu zatem wyróżnić rynek dóbr (na którym handluje się konkretnymi produktami) oraz rynek usług (tu handel może dotyczyć usług bankowych lub turystycznych).

Możemy również mówić o takich rynkach, jak rynek kapitałowy, rynek pracy czy runek nieruchomości.

Rynek można podzielić również ze względu na jego zasięg. Tu możemy mieś do czynienia z rynkiem lokalnymi, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.
Jednym z ważniejszych pojęć we współczesnej gospodarce jest określenie: wolny rynek.

Wolny rynek to taki, w który państwo ingeruje tylko w niewielkim stopniu. Cechą wolnego rynku jest swobodne kształtowanie się cen, na których wysokość wpływa szereg czynników.

info:http://pl.freeimages.com/photo/cheese-market-1437150