mic-and-radio-1514896-1279x853
Bez kategorii,  Radio,  Reklama

Techniki prezentowania produktu w reklamie radiowej

Reklama radiowa opiera się na dźwięku oraz słowach. To za ich pomocą należy możliwie jak najlepiej i najskuteczniej przedstawić reklamowany produkt. Aby reklama była skuteczna, warto skorzystać z kilku sprawdzonych technik, które od lat z powodzeniem są wykorzystywane w reklamie radiowej do prezentowania poszczególnych produktów oraz usług.


Z jakimi technikami można spotkać się najczęściej?
Jedną z najpowszechniej wykorzystywanych technik jest przedstawienie zalet lub jednej, najbardziej istotnej zalety reklamowanego produktu. W prezentacji takiej najważniejszą rolę odgrywa treść przekazu oraz sposób, w jaki nadawca reklamy zwraca się do odbiorców. Jak wynika z licznych badań, szczególnie dobrze sprawdza się tu ciepły i wiarygodny głos osoby czytającej tekst takiej reklamy.
Inna popularna technika wykorzystywana w reklamie radiowej opiera się na dialogu prowadzonym przez prezenterów. Nie brak tu również dialogów, które można porównać do życiowych scenek – tak chętnie wykorzystywanych w reklamie telewizyjnej. Inne reklamy, oparte na dialogach, są niczym innym, jak wywiadem prowadzonym z zadowolonym klientem, który przekonuje innych do skorzystania z danego produktu.

Foto: http://pl.freeimages.com/photo/mic-and-radio-1514896